เดินทางปลอดภัยกับ Nex Express รถโดยสารมาตรฐาน SHA

เดินทางปลอดภัยกับ Nex Express รถโดยสารมาตรฐาน SHA

รถบัสโดยสารระหว่างจังหวัด Nex Express ใส่ใจในสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่าน เราพร้อมให้การบริการที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยระดับสากล โดยได้เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ของ ททท. และได้ผ่านตรวจประเมิน Checklist มาตรฐาน SHA ประเภทยานพาหนะ เรียบร้อยแล้ว
 
สำหรับโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) คือ แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจสำหรับผู้ประกอบการ หรือ ข้อกำหนดเบื้องต้นที่สถานประกอบการพึงมี เพื่อป้องกัน COVID-19 ซึ่งมาจากมาตรการด้านสาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินค้าทางการท่องเที่ยว เรียกสั้นๆ ว่าเป็น มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ
 
Nex Express มีมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสารอย่างเคร่งครัดทุกเที่ยวเดินทาง ดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น เบาะโดยสาร พนักวางแขน จุดวางสัมภาระ ห้องน้ำ มีบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถโดยสาร และตรวจสอบอุณหภูมิผู้โดยสารทุกท่านก่อนการเดินทาง เว้นระยะห่างเก้าอี้โดยสาร พร้อมเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการฟรี และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของเราต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเที่ยวเดินทาง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้โดยสารทุกท่าน
 
ดินทางกับ Nex Express อย่างมั่นใจ บริการด้วยใส่ใจ ห่วงใยผู้ใช้บริการ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 จองตั๋วเดินทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย


Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.