เส้นทางเดินรถทั้งหมด

เส้นทางเดินรถทั้งหมด

เดินทางทั่วไทย สะดวก สู่จุดหมายอย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทางไปกับ Nex Express

ตารางเดินรถเส้นทางภาคตะวันออก

ลำดับ เส้นทาง ประเภทรถ ราคาปกติ
1 กรุงเทพฯ (เอกมัย) – ชลบุรี (ศรีราชา) รถมินิบัสไฟฟ้า 100% / สาย EEC ราคาปกติ 120 บาท/ที่นั่ง
2 กรุงเทพฯ (หมอชิตใหม่) – ชลบุรี (ศรีราชา) รถมินิบัสไฟฟ้า 100% / สาย EEC ราคาปกติ 120 บาท/ที่นั่ง
3 กรุงเทพฯ (เอกมัย) – ฉะเชิงเทรา รถมินิบัสไฟฟ้า 100% / สาย EEC ราคาปกติ 120 บาท/ที่นั่ง
4 กรุงเทพฯ (หมอชิตใหม่) – ฉะเชิงเทรา รถมินิบัสไฟฟ้า 100% / สาย EEC ราคาปกติ 120 บาท/ที่นั่ง

ตารางเดินรถเส้นทางภาคอีสาน

ลำดับ เส้นทาง ประเภทรถ ราคาปกติ
1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ประเภทรถ ม.1(ข) / สาย21 ราคาปกติ 232 บาท/ที่นั่ง
Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.