เส้นทางเดินรถทั้งหมด

เส้นทางเดินรถทั้งหมด

เดินทางทั่วไทย สะดวก สู่จุดหมายอย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทางไปกับ Nex Express

ตารางเดินรถเส้นทางภาคอีสาน

ลำดับ เส้นทาง ประเภทรถ ราคาปกติ
1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ประเภทรถ ม.1(ข) / สาย21 ราคาปกติ 209 บาท/ที่นั่ง
2 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ ประเภทรถ ม.1(ข) / สาย31 ราคาปกติ 329 บาท/ที่นั่ง
3 กรุงเทพฯ - ปราสาท ประเภทรถ ม.1(ข) / สาย31 ราคาปกติ 329 บาท/ที่นั่ง
4 กรุงเทพฯ - ประโคนชัย ประเภทรถ ม.1(ข) / สาย31 ราคาปกติ 329 บาท/ที่นั่ง
5 กรุงเทพฯ - นางรอง ประเภทรถ ม.1(ข) / สาย31 ราคาปกติ 329 บาท/ที่นั่ง
6 กรุงเทพฯ - หนองกี่ ประเภทรถ ม.1(ข) / สาย31 ราคาปกติ 329 บาท/ที่นั่ง
Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.