ติดต่อเรา

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล

info@nexexpress.co.th

Call Center
จองตั๋ว แจ้งปัญหาการใช้งาน

02-114-1555
ทุกวันทำการ(เวลา 05.00 – 21.00)

วันทำการ (สำนักงานใหญ่)

วันจันทร์ - ศุกร์
(เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.)
 

โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)

02-026-3599


 

Keep In Touch

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.