ขั้นตอนการจองตั๋ว

ขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร และการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1

ค้นหาตารางเดินรถและเลือกเที่ยวรถที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทตั๋วโดยสาร และเลือกที่นั่งตามตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมกรอกรายละเอียด
ข้อมูลผู้โดยสาร

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบรายละเอียดการเดินทาง และยอดชำระ โดยชำระเงินสแกนผ่าน QR Code 

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงินเรียบร้อย ระบบทำการยืนยันการจองตั๋วเสร็จสิ้น
และรับตั๋วโดยสารโดยเช็คที่ประวัติการซื้อ

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.