เตรียมตัวเดินทางแบบ New Normal ห่างไกล Covid-19

เตรียมตัวเดินทางแบบ New Normal ห่างไกล Covid-19

แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่การเดินทางระหว่างจังหวัดด้วยรถสาธารณะ หรือรถทัวร์โดยสารก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางวันนี้ Nex Express ผู้ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด มาตรฐาน SHA มีขั้นตอนเตรียมตัวแบบ New Normal เพื่อการเดินทางมาฝากกัน
 
1. แนะนำให้เลือกวันเดินทางท่องเที่ยวที่สามารถหลีกเลี่ยงความแออัดของการใช้สถานบริการต่างๆ
2. เลือกใช้บริการรถสาธารณะที่มีความปลอดภัย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการที่ปลอดภัย (Safety and Health Administration : SHA)
3. ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของรถโดยสารอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิขณะขึ้นรถและลงรถโดยสาร
4. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเดินทาง
5.ให้ความสำคัญเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
6. รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ หลังจากการไอจาม และเวลาที่สัมผัสสิ่งของขณะเดินทาง
7. หากมีอาการไข้หรือไม่สบาย ควรงดหรือเลื่อนการเดินทาง
 
หากสามารถปฏิบัติและรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลตามข้อปฏิบัติข้างต้นได้ก็สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย สบายใจ ห่างไกลจาก Covid-19 ได้มากยิ่งขึ้น รถโดยสาร Nex Express มีมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสารอย่างเคร่งครัดทุกเที่ยวเดินทาง เดินทางอย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากล ใส่ใจสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน เดินทางไปกับรถบัสโดยสารระหว่างจังหวัด Nex Express


Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.