ขั้นตอนการรับฝากของพัสดุ

ขั้นตอนการรับฝากของพัสดุ

  • นำพัสดุมาที่จุดบริการสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสถานีขนส่งนครราชสีมา
  • เจ้าหน้าที่รับฝาก เช็คสินค้า จำนวนสินค้า ประเภทสินค้า และแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ
  • ลูกค้าเขียนใบรับฝากของ วันที่รับฝาก, ระบุจำนวนชิ้น/ราคา, ลงชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ เบอร์โทรผู้ส่ง/
    ผู้รับ, เที่ยวเวลาที่นำส่ง, เบอร์รถ, ระบุปลายทางที่นำส่งสินค้า ลงชื่อผู้รับเงิน นำเงิน และใบรับฝากส่งให้ฝ่ายบัญชี
  • เจ้าหน้าที่รับฝากของแจ้งไปยังนายสถานี และเช็คเกอร์มารับพัสดุ เพื่อนำไปใส่รถ ตามเวลาและเบอร์รถ ที่แจ้งในใบส่งสินค้า
  • ของถึงปลายทาง เจ้าหน้าที่โทรแจ้งลูกค้าให้มารับของ
Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.