เกี่ยวกับเรา

NEX EXPRESS

เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส ให้บริการรถบัสโดยสารประจำทางและขนส่งพัสดุระหว่างจังหวัด สะดวก ปลอดภัย โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก Safety & Health Administration (SHA) ท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ หรือ จองตั๋วออนไลน์ได้แล้ววันนี้
 

แนะนำบริษัท (About Us)

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดและขนส่งพัสดุระหว่างจังหวัด

Nex Express เปิดบริการเส้นทางเดินรถแรก เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เดินทางรับส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหาคร - นครราชสีมา
ให้บริการทั้งขาไปและขากลับ ในปัจจุบันสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ หรือ จองตั๋วออนไลน์ได้ และเรามุ่งมั่นดำเนินการขยายเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุม
พื้นที่หลายจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงผู้โดยสาร เพื่อให้ได้รับการบริการในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการรถบัสโดยสารประจำทางของประเทศไทย และให้ความสำคัญอย่างยิ่งใน
การสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ ลูกค้า ด้วยการนำนวัตกรรมที่ดีที่สุด และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในทุกการเดินทาง

ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา เน็กซ์ เอ็กซ์เพรสมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย มอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสาร และเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมด้วยการใช้รถบัสโดยสารพลังงงานไฟฟ้า EV Bus ที่ช่วยลดมลภาวะทางอากาศจากฝุ่นและควันพิษ เดินทางไปกับ เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส “ผู้โดยสารปลอดภัย ใส่ใจสังคม”

พันธกิจ (Mission)

“ ดำเนินธุรกิจการบริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยมีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร พัฒนาการบริการในด้านขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูง และส่งมอบสิ่งที่ดีสู่สังคม ด้วยความจริงใจในการให้บริการ ”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

ตรงต่อเวลา
(Punctual)

ทำงานตามกำหนดเวลา และให้บริการเดินรถตรงเวลาตามนัดหมาย

คำมั่นสัญญา
(Commitment)

มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฎิบัติงานด้วยตั้งใจให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

คุณภาพของงาน
(Quality of work)

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ลูกค้าพึงพอใจ
(Customers satisfaction)

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการบริการที่ดีด้วยความจริงใจและเอาใจใส่ทุกรายละเอียด

Core Values และ สร้าง DNA ขององค์กร

“P R E M I E R”


  P   คือ Passion to be No. 1 (มุ่งมั่นสู่ความเป็นที่หนึ่ง)
  R   คือ Reliability (ความไว้วางใจ)
  E   คือ Efficiency (ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ)      
  M  คือ Morality  (ความมีศีลธรรม)
  I    คือ Integrity (ความซื่อสัตย์สุจริต)
  E   คือ Environment and Social(ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม)
  R   คือ Responsibility (รับผิดชอบหน้าที่ต่อสังคมส่วนรวม)

ประวัติความเป็นมา

  • บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์เล็งเห็นโอกาส และความต้องการใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ขยายไลน์ธุรกิจใหม่จากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้า (Logistics) มาให้บริการรถบัสโดยสารปรับอากาศระหว่างจังหวัด
  • บริษัทเน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ในเส้นทางกรุงเทพ - นครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวโคราชที่มีความประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือประชาชนที่ต้องการท่องเที่ยว พักผ่อนในช่วงวันหยุด โดยเปิดเส้นทางบริการเดินรถไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพมหานคร จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา 2 หรือ บขส.ใหม่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินทางขนส่งสาธารณะให้กับทุกคนในสังคม และพัฒนาธุรกิจการให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัด หรือกลุ่มรถร่วมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เร็วๆนี้ เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีแผนขยายเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมไปยังจังหวัดอื่นๆทุกภูมิภาค พร้อมทั้งการนำรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการเป็นรถประจำทางเจ้าแรกของประเทศไทย เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นพิษ รถบัสพลังงานไฟฟ้าคือนวัตกรรมการเดินทางทางเลือกใหม่เพื่อคนรักษ์โลก

รางวัลการันตี

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.