ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
Email : info@nexexpress.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-114-1555

พนักงานขับรถบัสไฟฟ้า Nex Express

รับสมัครด่วน

รับสมัคร 20 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ Call Center

รับสมัครด่วน

รับสมัคร 1 ตำแหน่ง

1

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.