ส่งพัสดุ

ส่งพัสดุ

“กรุงเทพ-โคราช Same day” ขนส่งผ่านรถบัสโดยสาร มีเคาน์เตอร์นำฝากพัสดุที่สถานีขนส่งต้นทางและรับที่สถานีขนส่งปลายทาง ค่าบริการคิดตามน้ำหนักพัสดุ ติดตามพัสดุแบบเรียลไทม์ด้วยเลขแทรคกิ้งพัสดุได้บนเว็บไซต์

ลำดับ ขนาดของพัสดุ อัตราค่าบริการของปริมาณน้ำหนัก ต่อกิโลกรัม (บาท)
ไม่เกิน 25 กก. เกิน 25 กก.ขึ้นไป
1 ซองเอกสาร  80 บาท   เกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก. คิดเพิ่ม 50 บาทต่อ 1 ชิ้น
  เกิน 35 กก. ขึ้นไป คิดเพิ่ม 100 บาท ต่อ 1 ชิ้น
ขนาดเล็ก (s) ( 6.5x9x6.5 นิ้ว )  100 บาท
ขนาดกลาง (m) ( 11x14x11 นิ้ว )  150 บาท
ขนาดใหญ่ (L) ( 16x17x16 นิ้ว )  200 บาท
ขนาดใหญ่มาก (XL) ( 24x26x24 นิ้ว )  250 บาท
ขนาดใหญ่พิเศษ (Over size) ( เกิน 25 นิ้ว )    300 บาท เป็นต้นไป
Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.