บริการช่วยเหลือ

คำถามที่พบบ่อย

ตั๋วหาย ลืมตั๋วโดยสาร

ในกรณีที่ผู้โดยสารทำตั๋วโดยสารหาย หรือลืมตั๋วโดยสาร ให้ผู้โดยสารแจ้งข้อมูลที่ทำการซื้อตั๋วโดยสาร ชื่อ/นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
พนักงานจะดำเนินการออกตั๋วโดยสารใหม่ให้กับผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ช่องทาง ดังนี้

  • สถานีให้บริการของ Nex Express สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และสถานีขนส่งนครราชสีมา
  • ผ่านช่องทาง Online
  ​             @Nexexpress
               Nex Express
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center 02-114-1555

ติดตามและแจ้งของสูญหาย

ในกรณีที่ผู้โดยสารทำของสูญหายบนรถโดยสาร ให้ผู้โดยสารแจ้งข้อมูลสิ่งของที่ต้องการติดตาม, เลขที่ตั๋วโดยสาร
และเลขที่นั่งเบาะโดยสาร โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ช่องทาง ดังนี้

  • สถานีให้บริการของ Nex Express สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และสถานีขนส่งนครราชสีมา
  • ผ่านช่องทาง Online
  ​             @Nexexpress
               Nex Express
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center 02-114-1555

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ ถ้าพบเจอสิ่งของของผู้โดยสารจะทำการติดต่อให้ผู้โดยสาร
รับสิ่งของตามสถานีที่ใกล้กับผู้โดยสาร

เด็กเดินทางลำพัง

ในกรณีที่ผู้โดยสารเป็นเด็กที่เดินทางคนเดียว ที่มีส่วนสูงตั้งแต่ 90 – 130 ซม. ซื้อตั๋วในอัตราราคาตั๋วเด็กตามอัตรากำหนดของบริษัทฯ (เด็กที่มีส่วนสูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ซื้อตั๋วโดยสารอัตราปกติ) ทาง Nex Express จะมีการช่วยเหลือคอยดูแลพิเศษ ด้วยการแจ้งข้อมูลอัพเดตจากสถานีต้นทาง ถึงปลายทางพร้อมแจ้งเวลาให้ทราบกับผู้ปกครอง และทำการติดต่อผู้ปกครองเมื่อถึงสถานีปลายทางเพื่อให้ผู้ปกครองมารับ

การเดินทางสำหรับผู้พิการ

ในกรณีที่ผู้พิการต้องการเดินทางโดยสาร ทาง Nex Express จะมีการช่วยเหลือคอยดูแลพิเศษ ในวันที่เดินทาง เจ้าหน้าที่จะพาผู้โดยสารไปซื้อตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์ และพาไปยังรถโดยสารหรือที่นั่ง และเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง จะมีเจ้าหน้าที่พาผู้โดยสารไปยังจุดรับสัมภาระ และช่วยผู้โดยสารรับกระเป๋า เพื่อไปยังทางออก และช่วยเหลือติดต่อเพื่อแจ้งญาติให้มารับ หากผู้โดยสารไม่สามารถดูแลตนเองได้ระหว่างการเดินทาง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย

หากผู้โดยสารวางแผนที่จะนำรถเข็นส่วนตัวไปเอง ผู้โดยสารกรุณาแจ้ง ขนาดและน้ำหนักของรถเข็นของท่านในวันที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่ง เพื่อบริษัทฯจะได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับนำรถเข็นไปไว้บนรถ และนำกลับมาให้ผู้โดยสาร ณ จุดรับสัมภาระ

แนะนำติชมบริการ

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.