ผู้บริหารบริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เข้าพบผู้เสียหายเพื่อมอบกระเช้า

ผู้บริหารบริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เข้าพบผู้เสียหายเพื่อมอบกระเช้า

สืบเนื่องจากกรณีพนักงานบริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้โดยสารทางบริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจ
ผู้บริหารของบริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด จึงได้รีบติดต่อผู้เสียหายเพื่อมอบกระเช้าและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.