เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส ขอเรียนแจ้งปรับราคาค่าโดยสารตามมาตรการของกรมขนส่งทางบก

เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส ขอเรียนแจ้งปรับราคาค่าโดยสารตามมาตรการของกรมขนส่งทางบก

 
เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส ขอเรียนแจ้งปรับราคาค่าโดยสารตามมาตรการของกรมขนส่งทางบก สาย 21 กรุงเทพฯ - โคราช โดยราคาจะปรับขึ้น เริ่มเที่ยวเดินรถวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และใช้บริการเน็กซ์ เอ็กซ์เพรส เสมอมา


Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.