ช้อปสะดวก เดินทางสบาย จองตั๋ว พร้อมจอดรถค้างคืนที่เซ็นทรัล โคราช

ช้อปสะดวก เดินทางสบาย จองตั๋ว พร้อมจอดรถค้างคืนที่เซ็นทรัล โคราช

ช้อปสะดวก เดินทางสบาย จองตั๋ว พร้อมจอดรถค้างคืนที่เซ็นทรัล โคราช ฝากรถไว้ขณะเดินทาง ปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของเซ็นทรัล โคราช

อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ทำการจองหน้าเคาน์เตอร์เซ็นทรัล โคราช ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ปลอดภัยแน่นอน

✔️  จองตั๋ว และขึ้นรถที่เซ็นทรัล โคราช ได้เลย
✔️  มี Shuttle Bus บริการรับส่ง บขส.โคราช ใหม่ – เซ็นทรัล โคราช
✔️  จอดรถค้างคืนที่เซ็นทรัลได้ สำหรับผู้โดยสารที่ทำการจองตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์เซ็นทรัล โคราช เท่านั้น
✔️  เงื่อนไขการรับฝากรถเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
✔️  พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะที่เคาน์เตอร์เซ็นทรัล โคราช เท่านั้น

ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขการใช้บริการจอดรถค้าคืนสำหรับลูกค้าใช้บริการ Nex Express ภายในศูนย์การค้าฯ

1. ลูกค้าที่ใช้บริการบริษัท Nex Express ณ เซ็นทรัลโคราช สามารถกรอกเอกสารฝากรถค้างคืนได้ที่เคานท์เตอร์จำหน่ายตั๋ว Nex Express
2. ลูกค้าต้องจอดรถไว้ตรงจุดจอดรถที่ศูนย์การค้ากำหนดให้เท่านั้น
3. ศูนย์การค้าฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายและสูญหายของรถและทรัพย์สินทุกกรณี
4. ศูนย์การค้าฯ จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนอกรถหรือในรถรวมทั้งทรัพย์สินภายในรถทุกกรณี
5. หากเลยวันที่กำหนดนำรถออกจากศูนย์การค้า ผู้ขอจอดรถหรือผู้รับมอบตามอำนาจแทน ยินยอมให้ปรับตามระเบียบของศูนย์การค้าฯ
โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น (สามารถจอดค้างคืนได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน )
6. ต้องนำหลักฐานสำนาทะบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชนในการขอจอดรถมาแสดงต่อทางเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนนำรถเข้าและออก
7. กรณีลูกค้ามารับรถหลังศูนย์การค้าฯ ปิดทำการ ลูกค้าควรโทรแจ้งศูนย์การค้าฯให้ทราบก่อนศูนย์ปิดทำการ
8. กรณีลูกค้ามารับรถหลังศูนย์ฯ ปิดทำการสามารถแสดงเอกสารรับฝากรถหรือตั๋วผู้โดยสารของบริษัท Nex Express ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำ
Loading A
9. ทางลูกค้าต้องยินยอมให้ทางศูนย์การค้าเก็บข้อมูลและเอกสารสำเนาทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามสได้ที่หมายเลข 044-001-555

 

Share :

โปรโมชั่นอื่นๆ

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.