ใช้สิทธิคนละครึ่งเดินทางไปกับ
Nex Express

ใช้สิทธิคนละครึ่งเดินทางไปกับ
Nex Express

เตรียมตัวเดินทางให้พร้อม สามารถใช้สิทธิ์ คนละครึ่งเดินทางไปกับ Nex Express ได้แล้ววันนี้ ที่หน้าเคาน์เตอร์จําหน่ายตั๋วโดยสาร เท่านั้น

เคาน์เตอร์ Nex Express ที่ให้บริการ
- สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ชั้น3 ห้องที่ 24/50/125 ชานชาลาที่ 76
- สถานีขนส่งนครราชสีมาใหม่ ชานชาลาที่ 19
 

Share :

โปรโมชั่นอื่นๆ

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.